EZGİ ULGA'NIN FATURA HAKKINDAKİ MAKALESİ TERAZİDE YAYINLANDI

Terazi Hukuk Dergisinin ARALIK 2014 100. SAYISINDA AYAB avukatlarından Ezgi Ulga’ nın makalesi yayınlandı.  “Ticaret Hukukunda Özel İspat Vasıtası Olarak Fatura” adlı makalede ticari davalarda özel ispat vasıtası olan ve kanunun özel sonuçlar bağladığı faturanın ispat kuvveti ve şartları incelenmiştir. Bu doğrultuda, önce fatura kavramı üzerinde durulmuş; sonrasında da faturanın delil olma özelliği ve bağlanan sonuçlar açıklanmıştır.