İREM EROĞLU’NUN BARTER ŞİRKETLERİNİN ARACILIK FAALİYETİ HAKKINDAKİ YAZISI TERAZİ DE YAYINLANDI

Terazi Hukuk Dergisinin NİSAN 2015 104. SAYISINDA AYAB avukatlarından İrem Eroğlu’nun makalesi yayınlandı. “Barter Şirketlerinde Borç Yapılandırma ile Alacağın Tahsiline Aracılığın Hukuki Niteliği” adlı makalede genel hatlarıyla barter işlemleri, barter sisteminin faydaları, barter sistemi içerisinde borç yapılandırma ve borcun nakli ile barter sisteminde borç yapılandırmanın farkları incelenmeye çalışılmıştır.