MEHMET SARI

Baro Numarası: 24731

E-Posta: msari@ahmetyum.av.tr

EĞİTİM:

Kocaeli Üniversitesi, Doktora, halen

Kocaeli Üniversitesi, Yüksek Lisans Özel Hukuk KOCAELI, 2007

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul, 1999

DİL:

Türkçe, İngilizce

ÜYELİK:

Istanbul Barosu

YAYINLAR VE MAKALELER:

 1. Takip Hukukunda Zamanaşımı,
 2. Finansal Kiraya Konu Gemilerde Gemi Alacaklisi Hakki
 3. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapilmasina Ilişkin Kanun Tasarinin Değerlendirilmesi,
 4. Istinafin Kanun Yollarimiz İçindeki Yeri,
 5. Türk Ticaret Kanunu Ve Çek Kanunu Ile Bankalara Yüklenen Yükümlülükler
 6. Türk Mahkemelerinin Yetkili Kilinmasi
 7. Türk ve Avrupa Birliği Hukukundaki Doğrudan Yabanci Yatirimlarla Ilgili Düzenlemelerin Değerlendirilmesi,
 8. Askida Olmanin Taraflarin Fesih Hakkina Etkisi,
 9. Avukatlarin Uzlaşma Sağlama Yetkisi Ve Uygulamasi,
 10. Delil Tespiti,
 11. Fikri Mülkiyet Hukukuna Ilişkin Davalarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarasi Yetkisi
 12. Menfi Tespit Davasinin Zamanaşimi Sürelerine Etkisi
 13. Kanun Yoluna Başvurunun Süre Yönünden Reddi Halinde Kesinleşme Sorunu
 14. Tahkime elverişlilik
 15. Yabanci tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri türkiye'de taşinmaz edinebilir mi?