Seda Dağ

[email protected]

Uzmanlık Alanları:

İcra İflas Hukuku

Tasarrufun İptali Davaları

Eğitim:

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu