Erkan Kalaz

Uzmanlık Alanları:
Ticari Defter ve Belgeler
Mali tablolar ve Analizi
Vergi Uygulamaları
Sosyal Güvenlik Uygulamaları
Muhasebe ve Ticari Yazılımlar

Eğitim:
Abant izzet baysal üniversitesi -iktisadi ve idari bilimler
Serbest muhasebeci mali müşavirlik