Özlem Güney

[email protected]

Uzmanlık Alanları:

İcra ve İflas Hukuku

Tasarrufun İptali Davaları

Eğitim:

İstanbul Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi

İstanbul Üniversitesi, Adalet