Süleyman Emre Yum

[email protected] 

Uzmanlık Alanları:
Ticaret Hukuku
Bankacılık ve Finans
Tasarrufun iptali davaları 
İdare ve vergi hukuku
Eğitim:
Beykent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
NYU School of Law, Legal English Course