Gayrimenkul ve İnşaat hukuku


Gayrimenkulün temin edilmesi ve devam eden tüm aşamalarda, yapı sözleşmelerine, projenin yürütülmesi ve kadar gayrimenkul ve inşaat hukukuyla alakalı olarak uyuşmazlık çözümü ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Liman projelerinden alışveriş merkezlerine kadar pek çok kapsamlı ve kompleks yatırımın hukuki sürecinde müvekkillerimize eksiksiz destek sağlamış, gerek malik gerek yatırımcı açısından her türlü hukuki hizmeti verebilecek donanımda bulunmaktayız.

 

 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
 • Gayrimenkul satım sözleşmesinin düzenlenmesi ve müzakeresi
 • Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakeresi
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
 • İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin temine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması 
 • İpotek sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakeresi
 • Proje aşamasında ihtiyaç duyulan sözleşmelerin müzakeresi
 • Aracılık sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıkların çözümü
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi ve müzakeresi
 • Alışveriş merkezleri kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
 • Tapu iptal ve tescil davaları