Konkordato, yeniden yapılandırma ve iflas hukuku


Konkordato, iflas erteleme ve yapılandırma süreçlerinde müvekkillerimizin yanında yer alarak, ihtiyaçlarına uygun çözümlerle hizmet vermekteyiz. Bu çerçevede sektöre özel analizler yapılmakta, reel duruma en uygun iyileştirme projeleri hazırlanmaktadır. Yenilikçi bir anlayışla hareket ettiğimiz bu süreçlerde çözüm odaklı hareket ederek şirketlerin ekonomik darboğazlarını hukuki yoldan aşmalarına yardım edilmekte; mevcut borçların yönetimi sağlanmaktadır.


Müvekkillerimiz süreçle ilgili açık şekilde bilgilendirilmekte ve onlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda ihtiyaçları analiz edilerek, süreç aktif bir biçimde takip edilmektedir. 

 

  • Şirketlerin yeniden yapılandırılması,  konkordato,  iflas ertelemesi,  iflas,  tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri.
  • Alacakların tahsili için gerekli işlem ve takiplerin yapılması,
  • Aleyhe başlatılan icra ve iflas takiplerinde hak ve menfaatlerin korunması için gerekli işlemlerin yapılması,
  • İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit davalarında alacaklı veya borçluların temsil edilmesi,
  • İmzaya itiraz ve borca itiraz ve istihkak davaları gibi icra ve iflas hukukuna ilişkin davalarda alacaklı ve borçluların temsil edilmesi,
  • Ödeme protokollerinin müzakeresi ve hazırlanması,
  • İflas öncesi yeniden yapılandırma devresinde şirketlerin veya bireylerin alacakları ya da borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,