İş ve Sosyal Güvenlik hukuku


İş ilişkisinde süreklilik ve maksimum düzeyde verimlilik, risk ve kriz yönetimi, ilişkinin kontrollü şekilde devam ettirilmesi ve sona erdirilmesi hususlarında çalışanlara ve işverenlere kapsamlı hizmet sunarız.  

 

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kriz sırasında danışmanlık 
 • Bildirim ve uygulamaların müzakere edilmesi
 • İşyeri yönetmeliğinin hazırlanması ve ihtiyaca göre güncellenmesi
 • İşçilik alacaklarının tahsil/ödenme süreci
 • Çalışanlarla yapılacak özel sözleşmelerin hazırlanması
 • İşyeri sağlığı ve güvenliği ile işçi ve işverenlerin eğitimi konusunda danışmanlık
 • İş Kanunu uyum eğitimleri düzenleme 
 • Ticari işletme devri, birleşme gibi işlemlerde iş sözleşmesinin devri 
 • Dış kaynak kullanımı