Miras uyuşmazlıkları


İradenizin gözetilerek size en uygun tasarruf yolunun seçilmesi, karşılıklı veya karşılıksız kazandırmalarınızın mevzuata uygun olması ve muris muvazaası gibi sebeplerle hak ihlaline uğranmanız halinde sorunların sulh veya dava yoluyla çözülmesinde size etkin ve kapsamlı hizmet sunarız.

 

  • Vakıf senedinin hazırlanması ve vakıf kuruluş işlemleri
  • Vasiyetnamenin usulüne uygun olarak hazırlanması ve imzalanması
  • Miras paylaşım sözleşmelerinin hazırlanması
  • Vasiyetnamenin iptaline ilişkin dava
  • Muris muvazaası/mirasçıdan mal kaçırma sebebiyle iptal davası
  • Hak ihlaline uğrayan mirasçı için tenkis davası 
  • Mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin davalar
  • Denkleştirme davaları