Sağlık ve Tıp Ceza Hukuku


Büromuz sağlık hukukunda müvekkillerimizin sözleşmesel ve idari uyuşmazlıklarına çözüm üretmektedir. Bu kapsamda fikri mülkiyet esaslı danışmanlığın yanı sıra malpraktis, hekimlerin mesleki sorumluluğu, hasta haklarına yönelik uyuşmazlıklarda dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmekte; yine müvekkillerimizin sağlık sektörüne ilişkin ticari sözleşmeleri düzenlenmektedir. İlaç hammaddelerinin elde edilmesinden, ilacın dağıtılması ve satışına kadar her aşamada danışmanlık sunmaktayız. Tıbbi cihaz satış ve pazarlama işlemlerinin ruhsatlandırılma aşamalarında hukuki destek sunmaktayız.

 

 • İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe faaliyetlere ilişkin ticari sözleşmelerin hazırlanması,
 • İlaç hammaddeleri alım ve satımına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
 • İlaç üretim ve geliştirme sözleşmeleri ile klinik araştırma sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
 • İlaç markası için yapılan başvurunun yürütülmesi
 • Farmasotik buluşlara ilişkin patent işlemlerinin yürütülmesi
 • Distribütörlük, gizlilik, fason üretim sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
 • Gizlilik sözleşmesi hazırlanması
 • Marka ve patent hakkının ihlali sonucu ortaya çıkan davalar
 • Tıbbi müdahale hatası sonucu ortaya çıkan ceza davası ve tazminat davasının yürütülmesi
 • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına yönelik danışmanlık 
 • Tıbbi cihazların ithalatı ve ihracatına yönelik danışmanlık
 • Tıbbi cihaz satış merkezi ve şubelerinin kurulması için gerekli işlemlerin yürütülmesi
 • Malpraktis, hekimlerin mesleki sorumluluğu ve hasta haklarına yönelik hukuki ve cezai uyuşmazlıkların çözümü