İdare ve vergi hukuku


Vergi hukukunda danışmanlık hizmeti vermekte ve vergi hukukuna ilişkin müvekkillerin problemlerini hızlı ve pratik yollardan çözüme kavuşturmaktadır. Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili bugüne kadar pek çok davayı müvekkillerimiz lehine sonuçlandırmakla edindiğimiz derin tecrübe sayesinde müvekkillerimize bu alanda hukuki danışmanlık hizmeti de vermekteyiz. 

 

  • İdare ile imzalanacak sözleşmelerin müzakere edilmesi
  • İdare nezdinde yapılacak başvuru ve itirazlar
  • İdari işlemlerin iptaline yönelik olarak açılan iptal davası sürecinin yürütülmesi
  • Tam yargı davalarının yürütülmesi
  • Vergi ihtilaflarının çözülmesi
  • Vergi cezalarına ilişkin davalar 
  • Gümrük mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar
  • Şirketler arası işlemler ve ortaklarla yapılan işlemler gibi özel işlem türlerinden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıklarda müvekkillerin temsili
  • Vergisel planlamaların hukuki olarak incelenmesi