Bankacılık ve Finans


Banka ve diğer finans kuruluşlarının organizasyon ve operasyonları için çözümler sunmaktayız. Bu alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişi kuruluşlara mevzuatla uyumun sağlanması açısından hukuki destek sağladığımız gibi bu kuruluşlarla ilişki içerisinde olan müvekkillerimize de kredi, leasing, akreditif, ipotek ve alacak sözleşmeleri gibi işlemlerde danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.   

 

 • Proje, gayrimenkul, satın alma finansmanı işlemlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere sürecinde hukuki destek sağlanması
 • Finans kuruluşları düzenlemeleri hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri Proje finansmanı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi
 • İnşaat ve satın alma finansmanı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi
 • Genel kredi sözleşmesi veya özel kredi sözleşmesi yapılmasını gereken hallerde danışmanlık hizmeti
 • Sermaye piyasası ile ilgili danışmanlık hizmeti
 • İslami finans ve sukuk ile ilgili danışmanlık hizmeti
 • Halka arz işlemlerinde hukuki danışmanlık sağlanması
 • Borçlanma araçlarının ihracı ve borsaya kota işlemlerinin sağlanması
 • Tahvil bonosu
 • Yeniden finansman işlemlerinin yürütülmesi
 • Finansal kiralama sözleşmesi, kredi sözleşmesi ve akreditiften doğan uyuşmazlıkların çözümü
 • Banka ve kredi kuruluşları uyuşmazlıklarından doğan uyuşmazlıklarında yabancı mahkeme ve yabancı hakem kararlarının tanıma ve tenfiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi