Sigorta Hukuku


Müvekkillerimizin sigorta şirketleri ile ilişkileri hakkında hizmet sunmakta ve rücu ilişkisinden kaynaklanan süreçlerde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Keza sigorta şirketlerinin mevzuata uygun olarak faaliyet göstermeleri, bu anlamda yapacakları başvurular ile olası uyuşmazlıkların çözümü konusunda kapsamlı olarak hizmet verilmektedir.