Ticari Ceza hukuku


Ticari hayatın gerekliliklerine uygun olarak faaliyet göstermeyen kişi ve şirketlerin faaliyetlerine karşı önleyici danışmanlık sağlanması, suç ile karşı karşıya kalındığında yetkili makama şikâyette bulunulması, soruşturma ve kovuşturma sürecinin takip edilmesi sağlanarak etkin hizmet verilmektedir. Suç şüphesiyle karşı karşıya kalan kişilerin ise yargılamanın tüm süreçlerinde sanık haklarına uygun olarak ve en adil şekilde yargılanması için danışmanlık hizmeti sağlanmakta ve davanın yürütülmesi sağlanarak kapsamlı hizmet verilmektedir.