Tanıma ve Tenfiz İşlemleri


Yabancı ülkede verilen mahkeme veya başka bir yetkili otorite kararının ülkemizde hüküm ifade edebilmesi, bu hükümde yer verilen hususların ülkemizde yerine getirilebilmesi için gerekli prosedürler takip edilerek kapsamlı hizmet sağlanmaktadır.